Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၂

ကြၽမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA)က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မ်ား တြင္ အလုပ္အကိုင္ ၁၁ မ်ဳိးအတြက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား ၇၂၇ ဦးအား အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈ (Level-1) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၃

တုိးခ်ဲ႕ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့
ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုသူမ်ား အြန္လုိင္းမွ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ ေပါက္သုံးခုျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္အား ေတြ႕ဆုံေမး ျမန္းခဲ့ ပါသည္။
ေမး။ ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေျပာျပေပးေစလို ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။ ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုဆုံးခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ သဲကႏၲာရျဖစ္ထြန္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဇီ၀ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန က အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူ ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္မွစၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိေရးကို ေရွး႐ႈကာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အေလးထားလ်က္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

စားဝတ္ေနေရးအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကရရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑သည္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေခတ္မီ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္။
''ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာကပ္လွ်င္ကပ္ခ်င္း လုတက္ၾကေသာ ခရီးသည္တို႔သည္ ဆင္းသြားေသာ ခရီးသည္ မ်ား စြန္႔ပစ္သြားသည့္ အမႈိက္ထဲ၊ ဖုန္ထဲတြင္တိုးေဝွ႔၍ ခင္းက်င္းထိုင္ၾကရသည္။ သေဘၤာေပၚ၌ အမႈိက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

အားထားႏိုင္
ျမန္မာ့မီးရထားကို ျပည္သူအမ်ားအား ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ADB မွ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေခတ္မီဆန္းသစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ ေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ား၊ ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးနည္းလမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ်း ကြက္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ အညီ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အမယ္စုံလင္ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ရခိုင္ျပည္နယ္)အပိုင္း-၂

ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားဂရန္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ႏွစ္တို/ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားဂရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္မႈ/စီးပြားေျမငွား ဂရန္(Lease) ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရး ေလၽွာက္ထားလာမႈအေပၚ ေျမငွားဂရန္(ေျမငွားစာခ်ဳပ္) စုစုေပါင္း ၅၈၅ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ေျမသိမ္း၊ ေျမလႊဲခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ရာ ေျမသိမ္း တစ္မႈ၊ ေျမလႊဲ ၁၁ မႈ စုစုေပါင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ ( ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး )အပိုင္း-၁

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ လမ္း၊ မီး၊ ေရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေကာင္းမြန္စြာ အဓိကအဆင္ေျပေစႏိုင္ေရး ေမၽွာ္မွန္းထားရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထိ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စည္းကမ္းက်နၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ သာယာလွပဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္လွပေသာျမင္ကြင္းမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈကို ေျဖေလၽွာ႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ YBS ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေျပာင္းအလဲ ေကာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အေရးပါ လြန္းလွသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ
ယခင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (မထသ) မွ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မႈ (Yangon Bus Service - YBS) သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ စနစ္အေျပာင္းအလဲသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ''ရန္ကုန္မွာ ဘတ္စ္ကားယာဥ္လိုင္းေတြကို မထသအျဖစ္ ေျပးဆြဲလာခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈတစ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲဟာ စနစ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ YBS ယာဥ္လိုင္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈေၾကာင့္ စနစ္တစ္ရပ္လုံးဟာ သုံးရက္တာ ကာလေလာက္အတြင္းမွာပဲ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ
''အသားက်မႈတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုစတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔၊ ကားေတြကို GPS စနစ္နဲ႔ Operator Team ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဘတ္စ္ကား ပိုက္ဆံေပးတဲ့စနစ္ကို ေငြေပးကတ္နဲ႔ ေပးႏိုင္ ဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေလာက္ကို ဝယ္ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြထဲကလည္း ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၇ဝ ေလာက္ သုံးစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြက မွတ္တိုင္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရပ္တယ္၊ လမ္းမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္၊ ဂိတ္စဂိတ္ဆုံးေျပးဆြဲ မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို Traffic Control Center ကေန ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကားေတြရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုလည္း ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကယ့္မီးပြိဳင့္စနစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
YBS ယာဥ္လိုင္း စတင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခံစားရရွိ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ YBS ယာဥ္လိုင္း ေပါင္း ၈ဝ နီးပါး၊ ယာဥ္စီးေရ ၄ဝဝဝ ခန္႔တို႔ ျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူ ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။
ေခတ္မီ မီးပြိဳင့္မ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ အတန္းမီ ဘတ္စ္ကားစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေခတ္မီမီးပြိဳင့္ စနစ္တပ္ဆင္ရန္ ၁၅၄ ပြိဳင့္ကို သတ္မွတ္ထား ၿပီး ၎ကင္မရာမွ ၿမိဳ႕တြင္းဝင္ လာေသာကား၊ ထြက္သြားေသာကားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းေၾကာအသီးသီးတြင္ သြားလာေနမႈ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳစုေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္း ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာအႏၲရာယ္ မ်ားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ် ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့သည္။
အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္းစနစ္
စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာမေကာင္း ျခင္း၊ ေရေျမာင္းပိတ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္လည္း အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္း စနစ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္သိမ္းျခင္းကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁၅ဝ ေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ လမ္းၾကား ၁၈ဝ ေက်ာ္တို႔၌ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လမ္းမေပၚမွာ ေဈးေရာင္းေနတဲ့သူေတြကို စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဈးသည္ေတြကို စမတ္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရ၊ မီး၊ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အိမ္သာကစၿပီး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္''ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
ဘဝအေမာမ်ားေျပေစ
ျပည္သူလူထု တစ္ေန႔တာ ဘဝအေမာမ်ား ေျပေစၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ညေဈးတန္းတြင္ နားေနႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္သည့္ ညေဈးတန္းႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘဏ္လမ္းမ်ား၌ ညေဈးတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕ျပ၏အလွ အျဖစ္ ဆန္းသစ္ေစခဲ့သည္ဆိုလၽွင္ မမွားေပ။
မိသားစုမ်ား စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ အနားယူႏိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ထဲအလုပ္ဆင္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္စားေသာက္ ႏိုင္ျခင္း၊ ညေဈးတန္းရွိေနေသာ္လည္း လမ္းလည္း မပိတ္၊ စည္းကမ္းက်နၿပီး ေရာင္းခ်သူ၊ စားသုံးသူ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေရာင္းဝယ္စားေသာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ညေဈးတန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ အစ ၃ လခန္႔ကို အခမဲ့ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ေဈးေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးရာ တြင္လည္း စမတ္ကတ္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ခြင့္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ညေဈးတန္း
ေဈးႏႈန္းသက္သာေသာ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ မႈရွိေသာ စနစ္တက်ရွိလွသည့္ ညေဈးတန္း အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ညေဈးတန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း ျခင္းဆိုေသာ အေျခအေနကိုလည္း ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကမ္းနားလမ္း (သခင္ျမပန္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေအာင္ရတနာလမ္းၾကား)၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ (၅၂)လမ္းစသည့္ ေနရာမ်ားကို လည္း ညေဈး တန္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြအတြက္ ညေနပိုင္း အပန္းေျဖရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ေသတၱာ တင္ယာဥ္ေတြကို ညဘက္မွာ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈကို အေထာက္ အကူျပဳမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြ တည္ရွိရာ ေနရာကေန ေရေၾကာင္းလမ္းကသာ သယ္ယူမယ္ဆိုရင္ စရိတ္စကလည္း ပိုၿပီးသက္သာႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးမိုင္အားျဖင့္လည္း ပိုၿပီးတိုသြားႏိုင္ပါတယ္။ အစပိုင္းအေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္မွာေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
အာရွႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပၚလြင္ေစသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကြီဇုန္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ညီအစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ (Sister City) စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး လွပေသာေမာ္ကြန္းသစ္အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သည္လိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းက ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အားကစားေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဂုဏ္ယူစရာ
ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ ''မဂၤလာပါ'' ပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ဂုဏ္ယူ စရာပင္ျဖစ္သည္။
''မဂၤလာပါ'' ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ျပယုဂ္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
ပြဲေတာ္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ကာလ အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ျပသပြဲမ်ား၊ ဆက္ကပ္ျပပြဲမ်ား၊ Street Art ေရးဆြဲ ဖန္တီးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဝါး၊ ႀကိမ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္လမ္းေလၽွာက္ျပသမႈမ်ား ပါဝင္လ်က္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ ေပ်ာ္္႐ႊင္ေစခဲ့သည့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အစိုးရသစ္ကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း အစဥ္အၿမဲ စိမ္းလန္း စိုျပည္ လွပေနေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖစိတ္လက္႐ႊင္သာစြာ က်န္းမာေရးလိုက္စား အားကစားေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
အားကစားကြင္း ကိုးကြင္း အသစ္တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ပန္းၿခံ ႏွစ္ၿခံအား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ မ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေပး အခမ္းအနားမ်ား၊ အပန္းေျဖပြဲမ်ား၊ စာေပပြဲေတာ္မ်ား စသည္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္မည့္ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
ယခုလို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ တစ္ရပ္ကြက္လၽွင္အားကစားကြင္းတစ္ကြင္း တည္ေဆာက္ ေပး ႏိုင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္ အားကစားကြင္းအသစ္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ ေပးေနသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္း
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ယခင္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ ေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အထူးေဒသ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ရာမွ ယခုအခါ နယ္စပ္ေဒသတစ္ခုလုံး အၾကားအလပ္မရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ိုင္႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားျဖင့္ အရာရွိ/ဝန္ထမ္း အင္အားမ်ားကိုပါ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ) အပိုင္း-၁

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သိရွိႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္ အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ေမး ။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေျခအေနနဲ႔ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ ( ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး )အပိုင္း-၂

မွတ္တမ္းျပဳစရာ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအတြင္း (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ (၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္း မ်ားကလည္း မွတ္တမ္းျပဳစရာမ်ားျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ရွစ္ခုဖြဲ႕စည္းကာ တာဝန္ေပး အပ္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)

အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ေမး။ ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ)အပိုင္း-၂

ေမး ။ ေက်းလက္ေဒသ မီးရရွိေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးပါဦးရွင့္။
ေျဖ ။ ထရန္စေဖာ္မာ အေဟာင္းေတြကို ေကဗြီ ၃၀၀ေက်ာ္ ထရန္စေဖာ္မာအသစ္ေတြနဲ႔ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေၾကာင္ေရ႐ြာမွာဆိုရင္ ထရန္ စေဖာ္မာအသစ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၁ သန္း အကုန္အက်ခံလဲလွယ္ေပး ခဲ့သလို လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ (၃)ရပ္ကြက္မွာလည္း ၃၁၅ ေကဗြီ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)

အညာေဒသ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ မႏၲေလးရတနာပုံ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၊ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စိတ္အားထက္သန္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ ပြင့္လင္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္)

ျပည္သူက တစ္ခဲနက္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး တက္မႈရရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစ မည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။
လက္ရွိေလယာဥ္ကြင္းပတ္လမ္းထိုးျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ေလဆိပ္အေဆာက္အအုံ မ်ားကို စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းက ေဒသအတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတိုးပြားႏိုင္ဖို႔ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္တဲ့ ပဲခူးနဲ႔ ျပည္ခ႐ိုင္တို႔အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ျပည္တြင္းနဲ႔ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) အပိုင္း-၂

ရာဇဝတ္မႈ ၁၃၈၂ မႈ
ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မႈေတြကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ (ယခင္ႏွစ္ အမႈလက္က်န္မပါ) ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ရာဇဝတ္အမႈေပါင္း ၁၃၈၂ မႈလက္ခံရရွိကာ ၁၂၆၉ မႈစစ္ေဆး

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရန္အတြက္ တိုင္းတာရမည့္ ေပတံမ်ားအနက္ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္ တင္ရန္အတြက္ မူလတန္းႀကိဳ အ႐ြယ္မွသည္ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္အထိ အဆင့္အတန္းျပည့္မီသည့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ ( ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ) အပိုင္း-၁

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဘယ္လို အေလးထားျမႇင့္တင္ေနသလဲ၊ ဘာေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေနသလဲ၊ အရည္အေသြး ပိုင္း၊ နည္းပညာပိုင္း၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုျမႇင့္တင္ေပးေနသလဲ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဘယ္လိုေလ့က်င့္ေပးေနသလဲစသည္တို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အပိုင္း-၁

ေျမလတ္ေဒသ၊ အညာေျမေဒသ၊ ဖန္ခါးေျမဟုေခၚဆိုသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္း၊ စလင္းေခ်ာင္း၊ ေယာေခ်ာင္း၊ ပင္းေခ်ာင္း၊ ျမစ္သာျမစ္တို႔ျဖင့္ ဆည္ငယ္၊ ကန္ငယ္ႏွင့္ ဘက္စုံေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည္။
တစ္ေန႔တျခားဖြံ႕ၿဖိဳးလာ
ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ယခင္ကထက္ အဆင့္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္အတူ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔တျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။
''မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ လုံးဝမရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီလိုမရွိတဲ့ၾကား ထဲက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခင့္ ယခင္ အစိုးရေတြ လက္ထက္က မလုပ္သင့္ဘဲနဲ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာ၊ လုပ္သင့္ပါလ်က္နဲ႔ မလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာ၊ အဲဒီျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းေပးေနရတာကိုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ တကယ့္ကို တာဝန္ႀကီးတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြေျဖရွင္းလို႔ ကုန္မယ့္အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို ဒီျပင့္ေနရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြမွာ သုံးလို႔ ရတာေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အညံ့ဖ်င္းဆုံးထဲမွာ ပါေနပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးလည္း ဒါကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ၊ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆိုတာကို သိေစခ်င္တယ္။ အခက္အခဲေတြ ဘယ္လိုႀကံဳေန တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူလူထု သေဘာေပါက္ေစခ်င္တယ္''ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ က ေျပာသည္။
တင္ဒါပိုလွ်ံေငြက်ပ္ ၁ဝ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး တင္ဒါ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကိစၥ သည္ တိုင္းသိ ျပည္သိ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း၏အရည္အေသြးကို လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ကို လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း၏ပမာဏကို လည္း ေကာင္း ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစဘဲ စိစစ္လိုက္သည့္အခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ တင္ဒါပိုလွ်ံေငြ က်ပ္ ၁ဝ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ (က်ပ္ေငြ သန္း ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္) ပိုထြက္လာခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္လည္း က်ပ္ေငြ သိန္း ၃ဝဝဝ ခန္႔ပိုလွ်ံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ပိုလွ်ံေငြမ်ားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကို တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံး လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းအင္ဂ်င္ နီယာႏွင့္ ညႇိိႏႈိင္းၿပီးခြဲေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး ေဆး႐ုံႀကီး၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ုံ ႏွင့္ ပခုကၠဴေဆး႐ုံတို႔တြင္လည္း ေငြက်ပ္ သန္း ၄ဝ စီ ေရအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ အသုံးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တိုင္းၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား၊ ေသာက္ေရကန္မ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ယႏၲရားမ်ားကို က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၂၂၈ သန္းဖိုး ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးဌာန မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ပညာေပးရန္အတြက္ သန္း ၁ဝဝ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အားေဆး သန္း ၄ဝဝ ဖိုး ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ သန္း ၁ဝဝဝ ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ႏိုင္လြန္ကတၱရာ လမ္းခင္းျခင္းတြင္ က်ပ္ေငြ သန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး ေဆး႐ုံေရွ႕လမ္းကို ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းျခင္းအတြက္ က်ပ္ေငြ သန္း ၂ဝဝ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက (၁)လမ္း ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းျခင္းတြင္ က်ပ္ေငြ သန္း ၈ဝဝ သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေငြမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ ဂ်က္ကို လည္းေကာင္း ထပ္ၿပီးေတာင္းခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ တင္ဒါမွပိုသည့္ေငြျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
လမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္
အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းကာလအတြင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ မေကြးၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕ေတာ္၏အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားကို မူလ ကတၱရာလမ္းမွ ေအစီကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးေန ျခင္း ျဖစ္သည္။
မေကြးၿမိဳ႕၏ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ယာဥ္စီးေရတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ား သြားလာမႈက်ပ္တည္း လာျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာ လမ္း၊ ေဆး႐ုံလမ္းႏွင့္ အထက (၁) လမ္းတို႔ကို မူလ ၁၈ ေပ၊ ၂၄ ေပမွ ၃၆ ေပ၊ ေပ ၄ဝ ရရွိ ေအာင္ လမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ခင္းၿပီး ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသလို မဲထီးလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်း ေရွ႕လမ္းတို႔ကိုလည္း မူလ ၁၆ ေပ အက်ယ္မွ ေပ ၃ဝ အက်ယ္ခ်ဲ႕ခင္းၿပီး ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာ ခင္းျခင္းတို႔ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေန႔ညမျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကို ဆက္သြယ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ မင္းဘူး-အမ္းလမ္း စုစုေပါင္း ၁၉ မိုင္ ၆ ဖာလုံအား မူလလမ္းအက်ယ္ ၁၂ ေပမွ ကတၱရာလမ္းအက်ယ္ ၁၈ ေပ အထိ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး မ်က္ကြယ္ကုန္းမ်ားကို ျဖတ္ညႇိကာ ကတၱရာ လမ္းသစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မင္းဘူးခ႐ိုင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္လည္း ကန္သာႀကီး-ေက်ာင္းေတာ္ရာလမ္း ေက်ာက္ ေခ်ာခင္းျခင္း၊ လယ္ကိုင္း-ေက်ာင္းေတာ္ရာလမ္း ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လိုရာခရီးကို အခ်ိန္ တိုအတြင္းမွာ သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ေပး
ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ၿပီး ယိုယြင္းပ်က္စီးကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အႏၲရာယ္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း တည္ ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အရွည္ေပ ၉၂ဝ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိသည့္ အိုးေျမတြင္း မန္း ေခ်ာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား၊ အရွည္ေပ ၅ဝဝ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိသည့္ ဇီးေတာ- ေပါင္းကေလး ေက်းရြာခ်င္းဆက္ သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အရွည္ေပ ၁၂ဝ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိ ေရပူ႐ိုးေခ်ာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတားတို႔ကို တည္ေဆာက္ ေပးေနသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပၿပီး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ မ်ား ျမန္ဆန္လာကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက ''တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရတက္လာမွ စိစစ္ေတာ့ ကာ အသက္ (၁ဝ) ႏွစ္ျပည့္တဲ့ကေလးက ၅၆ဝဝဝ၊ အသက္ (၁၈)ႏွစ္အထက္က ၆၆ဝဝဝ ဟာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ မရေသး ဘူးဆိုတာ သိရတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏိုဝင္ဘာ လကစၿပီး လဝကနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ၄၅ဝဝဝ(၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ တက္လာကတည္းက ေျပာခဲ့တဲ့ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အေရးယူတာ၊ အျပစ္ေပးတာ၊ ရာထူးေလွ်ာ့ တာ၊ နယ္ေျပာင္းတာေတြ မလုပ္ခ်င္ပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျပာတဲ့ၾကားထဲက အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးခဲ့ရတာ ရွိပါတယ္။
''ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္ကို အလုပ္က ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ရတယ္။ ထုတ္ပယ္လိုက္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အေထာက္အထားအခိုင္အလုံနဲ႔ ျပည္သူလူထုက တင္ျပလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပ မွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တင္ျပလို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးတယ္။ အျပစ္ရွိတယ္။ အေရးယူ အျပစ္ေပး ခံရမွာသိလို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ အရာရွိေတြလည္း ရွိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး တစ္ေယာက္၊ ခ႐ိုင္ပညာ ေရးမွဴးတစ္ေယာက္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ စုံစမ္း စစ္ေဆးခံရၿပီးေတာ့ အေရးယူခံရမွာသိလို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျပာရတာ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး''ဟု ေျပာသည္။
စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာပညာသင္ၾကား
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီး ဌာနမွ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရန္ေအာင္ရပ္ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲမွာ ေပ ၉ဝ၊ ေပ ၃ဝ အုတ္ညႇပ္ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ စိုင္က်ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲမွာ ေပ ၆ဝ၊ ေပ ၃ဝ အုတ္ညႇပ္ တစ္ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းေတာ့သည့္ စာသင္ေဆာင္အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေနရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းႏွင့္ ႐ုံးေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာ ေက်ာင္း ၃၅၂ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခုံ နိမ့္ျမင့္ အစုံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္း၊ ႐ုံးေပါင္း ၆၉၂ ေဆာင္အား ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ရြာသာယာေက်းရြာတြင္ မေကြးတ္ိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္သည့္ စက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္း (အေျခခံ သံဂေဟဆက္သင္တန္း)ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ အေျခခံစက္မႈပညာရပ္မ်ား ကို ကိုယ့္ေနရပ္ေဒသ အနီးဝန္းက်င္တြင္ပင္ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရန္မလိုဘဲ ကာလတိုအတြင္း စနစ္တက်သင္ယူခြင့္ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူရရွိေစ မည္ျဖစ္သည္။
ေလလြင့္မႈမရွိေစေရး
မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္မန္း ေျမာင္းမႀကီးသည္ ၁၈ မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး ေျမာင္းေအာက္ေျခအက်ယ္သည္ ၂၅ ေပရွိ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကက်သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေလလြင့္မႈမရွိေစ ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အိုင္းမေရလႊဲဆည္၊ ေတာင္မန္း ေျမာင္းမႀကီးေရလႊဲတြင္ ဇေကာ ေရတံ ေလွ်ာက္ႏွင့္ စစ္စလီေရတံေလွ်ာက္တို႔ကို ယခင္ စက္ဝိုင္းျခမ္းပုံစံ ေရတံေလွ်ာက္မ်ားအစား ေထာင့္မွန္စတုဂံေရတံေလွ်ာက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္တပ္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ဆည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးတြင္ ေျမာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မဲဇလီေက်းရြာအနီးတြင္ ေျမာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ဆည္ေတာ္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ေရဆိုးထုတ္သံကူကြန္ကရစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေျမာင္းမႀကီး ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာနမွ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မ်ဳိးေစ့ဌာနခြဲ မ်ဳိးသန္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံတြင္ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ မိုးစပါဧက ၁၁ဝ မွ ဧက ၁၂ဝ အထိ၊ ေဆာင္းသီးႏွံ ကုလားပဲမ်ဳိးေစ့ ထုတ္ ဧက ၃ဝ မွ ဧက ၅ဝ အထိ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးေပး လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္ေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာနမွ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO)ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၄ ရြာ ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၈၂၅ စု အား ကုလားပဲ၊ မတ္ပဲႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ိဳးေစ့ အိတ္ ၂၈၂၅ အိတ္တို႔ကို ေက်းရြာ မ်ားအေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား
''သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမကို တခ်ိဳ႕လည္း လိုအပ္ခ်က္အရ သိမ္းထားတယ္။ လုံၿခဳံေရးအရ သိမ္းထားတယ္။ ျပန္လႊဲမေပးႏိုင္ေသး ဘူးဆိုတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က၊ ဝန္ႀကီးဌာနက လိုအပ္ခ်က္အရ သိမ္းသင့္တာသိမ္းပါ။ သို႔ေသာ္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ သမွ် စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အၿမဲတမ္းတင္ျပပါတယ္။ နဂို သိမ္းခဲ့တုန္းကမပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ လယ္သမားက ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနက သိမ္းတယ္။ တပ္မေတာ္က သိမ္းတယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။
''ဒါေပမယ့္ ျပန္ၿပီးေပးတဲ့အခါ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က သိမ္းတယ္။ ၂ဝ၁၃ မွာ ျပန္စြန္႔ လႊတ္တယ္။ မပါလာဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မပါ သလဲလို႔စိစစ္ေတာ့ ေက်းရြာဥကၠ႒လုပ္တဲ့ သူက သက္ဆိုင္ရာကသိမ္းတဲ့ပုံစံ အေယာင္ျပၿပီး လုပ္ထားတယ္။ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ သူတို႔ ကို ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါ အလိမ္ အညာေတြ။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ်ျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ တရားဥပေဒမစိုးမိုးတဲ့ကာလ မွာ သိမ္းလိုက္တယ္။ ျပန္စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ။ မူလလယ္သမားပိုင္ရွင္ဆီ ေရာက္မသြားဘူး။ အာဏာရွိတဲ့ သူက ဒါေတြကို ခြဲေဝစားတယ္။ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေနရတာေတြရွိပါတယ္။
မွန္မွန္ ကန္ကန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးဖို႔၊ အင္မတန္ကို မဟုတ္တာလုပ္ရင္ အင္မတန္အကုသိုလ္ႀကီး တဲ့အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါတယ္''ဟု ေျမသိမ္းဆည္းေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕)အပိုင္း-၂

ေမး။ ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ခံစားခြင့္ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနတာရွိရင္ သိလိုပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မေပါင္းအခု၂၀ ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ေမး။ ။ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးေနတဲ့ အပိုင္းေတြကိုလည္း သိရွိလိုပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။ ။ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ ဆရာအတတ္ပညာအရည္အေသြးေတြ ပိုမိုျပည့္ဝေစဖို႔အတြက္ ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြကို ေလးႏွစ္သင္ဒီဂရီေကာလိပ္ေတြအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ဖို႔ ကို Master

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အပိုင္း-၂

အမည္သစ္သီးႏွံစံျပစိုက္ခင္း
သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွား အပူပိုင္းဇုန္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားက ပိုမိုခံစားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစသည့္ စိုက္နည္းစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စပါးက်ီဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပန္လည္နာလန္ထူလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္သာမက ႏိုင္ငံဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ပါ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ေမာ္တင္စြန္းဘုရားဖူးမ်ား၊ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာတို႔တြင္ အပန္းေျဖအနားယူသူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွခရီးသြားမ်ား ျဖင့္ စည္ကားေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီးလည္းျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ယာယီစာရင္းအရ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမၽွ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ၁၄သိန္းခြဲခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခန္႔မွန္းတန္ဖိုးကို က်ပ္ က်ပ္ ၁၅၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
စီးပြားေရးက႑၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၁ ခု၊ တန္ဖိုးေငြက်ပ္က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀၊ တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇၀ ခန္႔ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန)

ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အျခားေသာ က႑ေပါင္းမ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ေမး။ ။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အပိုင္းေတြကို အရင္ဦးဆုံး ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။ ။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္က႑မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပို႔လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။
အဓိကေဆာင္ရြက္
ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြကို အသစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္သည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္လာသည္။
အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အႀကီးအကဲေနရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲေနရာမ်ားတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ရွမ္းျပည္နယ္)အပိုင္း-၁

ျမန္မာရာဇဝင္သမိုင္းမ်ား၊ ကုန္းေဘာင္သီေပါရာဇဝင္မ်ားအရ ရွမ္းျပည္ကို စတင္တည္ေထာင္သူမွာ ဘိႏၷကမင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကၿပီး ]]ရွမ္းမင္းအစ ဘိႏၷက}}ဟုပင္ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းေအးသည့္ ရာသီဥတုရွိေသာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလေၾကာင္းလိုင္းမွသည္ ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုးေစ်းသည္ မ်ား အထိ အက်ဳိးျပဳသည့္ Ripple Effect ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာအားသာသည့္ စီးပြားေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးထံ တိုက္႐ိုက္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ တနသၤာရီေဒသသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ရာစုႏွစ္ကတည္းက ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရ ေၾကာင္းသြား လာမႈတြင္ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု မွန္နန္းရာဇဝင္၊ ေရွးေဟာင္းတ႐ုတ္မွတ္ တမ္းမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

လူသားအားလုံးအက်ဳံးဝင္ေသာ သာတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခဳံ၍ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး တို႔အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္စဥ္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရး တပ္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၂

ေမး။ ။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ လူမႈဝန္ထမ္းနည္းစနစ္နဲ႔ အတတ္ ပညာေတြကို ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း ေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္လ်က္ရွိတဲ့ Social Work Institute တစ္ခုေပၚေပါက္လာေရးကို ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္အဝရရွိႏိုင္မယ့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက ္လာေစဖုိ႕ အင္တိုက္အားတိုက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီၤးဌာန) အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးကိုေရွး႐ႈကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္ေစေရး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
ပြင့္လင္းရာသီတြင္ တစ္ရက္တစ္ည၊ မိုးတြင္းကာလတြင္ ခုနစ္ရက္ခန္႔ၾကာ သြားလာခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းကို ရာသီမေ႐ြး သြားလာႏိုင္မည့္ လမ္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ၁၀ နာရီခန္႔ အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
မခ်မ္းေဘာ့တံတား ထိုသို႔အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္ လမ္းတြင္ မိုးတြင္းကာလ၌ ဗြက္ထၿမဲျဖစ္သည့္ ေျခာက္မိုင္ေက်ာ္ရွိလမ္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားမွ တီယန္ဇြပ္႐ြာႏွင့္ ဆြမ္ပီယန္႐ြာမွ ပူတာအိုအထိ ၁၀၂ မိုင္ ႏွစ္ဖာလုံကို ကတၱရာလမ္း/ ကြန္ကရစ္ လမ္းမ်ားအျဖစ္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အရွည္ေပ ၈၄၀ ရွိသည့္ မခ်မ္းေဘာ့ တံတားကို မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါတံတားသစ္ႀကီး

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ၿမိဳ႕၊ ႐ြာႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ ရခိုင္ ႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တပ္မေတာ္မွ အထူးကုပါရဂူႀကီးမ်ား၊ ေဆးမႉးမ်ား၊ သူနာျပဳ (အရာရွိ)မ်ား လိုက္ပါၿပီး CT Scan Room, Minor Eye Operation Room, Minor Operation Theatre၊ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္၊ ECG ႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးသည့္ Echo စက္၊ တယ္လီေဗးရွင္း ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္စက္၊ ေသြးအတြင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္မာေရးတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးက႑သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ ျပည္သူ မ်ား ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထုိင္ေရးတည္းဟူေသာ လူမႈဘဝ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္လည္း ရပ္ရြာေအး ခ်မ္းသာယာၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမွျဖစ္မည္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ျပည္သူ႔အတြက္ OSS
''ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ ေတြကို တားျမစ္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈအေလ့အက်င့္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ဖုိ႕၊ ျပည္သူေတြက အစိုးရနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာ ေတြအေပၚ အားကိုးယုံၾကည္မႈတိုးပြားလာ ေစဖုိ႔နဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းေတြ၊ ဦးစီးဌာနေတြအလိုက္ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းမႈေတြ ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖုိ႔

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီၤးဌာန) အပိုင္း-၂

အိမ္ခန္းတစ္သန္း
ထို႔ျပင္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိကီလိုမီတာ(၄၂၁၂၁)ရွိ လမ္းမ်ားအား ASEAN Class III (၁၈ ေပအက်ယ္ကတၱရာ လမ္း/ ကြန္ကရစ္လမ္း) အဆင့္အနည္းဆုံးေရာက္ရွိေရး၊ ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္ တံတားမ်ားအားလုံး ၂၄ ေပအက်ယ္ ႏွစ္လမ္းသြား RC တံတား/ PC တံတား/ သံေပါင္တံတား အဆင့္အနည္းဆုံး ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္အား စနစ္က်နေသာ ၿမိဳ႕ ျပ Urban Planning အျဖစ္ အကြက္ခ်တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္ပထမတစ္ႏွစ္တာ (ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ယေန႔ကာလသည္ အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ကာလျဖစ္သည့္ နည္းတူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ သက္တမ္း (၇ဝ) ျပည့္အခါသမယလည္း ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္
ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ရွမ္းျပည္နယ္) အပိုင္း-၂

လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ေစေရး
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတား၊ေရေပးေရးႏွင့္ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းလမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကတၱရာလမ္း၊ ေက်ာက္လမ္း၊ေျမလမ္း စုစုေပါင္း ၁၁၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္ပထမတစ္ႏွစ္တာ (ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ျမန္မာ-အေမရိကန္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ပထမအႀကိမ္ မိတ္ဖက္အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္ပထမတစ္ႏွစ္တာ (ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၃

ျမန္မာ-ထိုင္း ေျမထိန္းနံရံမ်ား လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်မွတ္
ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္နိမိတ္တြင္ ေရပိုင္း နယ္နိမိတ္မ်ားမွာ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းအပါအဝင္ လူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚ ေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မၾကာခဏ အျငင္း ပြားခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ခ်င္းျပည္နယ္)

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ေဒသျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ အေနာက္ဘက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အဆိုပါေဒသသည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဌာေန

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအနက္ စီးပြားေရးခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား မွန္ကန္ေရး၊ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးျမင့္ လာေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေရးတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္ပထမတစ္ႏွစ္တာ (ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

NCA ၏ တစ္ႏွစ္တာႏွင့္ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္
လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NCA ကို အေျခခံ၍ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာ ေစသည့္ NCA သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးသာမက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္၍ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သေဘာတူညီျခင္းျဖစ္ သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား အာမခံ ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန)

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာလၽွင္ အျမန္ဆုံး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူလိုၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း မ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာသက္သာေသာ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားကို ပိုမိုအားကိုး ၾကသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈႏွင့္အတူ ၎တို႔၏ ေႏြးေထြးမႈ၊ ၾကင္နာမႈ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈတို႔ကို ေဝဒနာ ရွင္တိုင္း လိုလားေတာင့္တၾကသည္။
ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းရန္ခက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ကယားျပည္နယ္)

ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္တည္၊ ေငြေတာင္ျပည္ဟု တင္စားေခၚေဝၚ ႏိုင္သည့္ ကယားျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ေပေပါင္း ၃၀၀၀ ျမင့္ေသာ ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ တည္ရွိသည္။
ကယားျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဈးကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ပီျပင္လာေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္ပထမတစ္ႏွစ္တာ (ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနဟူသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၃ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အတိုင္း (၁) ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ (၂)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ရခိုင္ျပည္နယ္)အပိုင္း-၁

လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအပါအဝင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေနရာ ယခုအခါ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္စြန္းတြင္တည္ရွိၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ေမး။ ။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြမ်ားပါလဲရွင့္။ အဲဒီ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔နဲ႔ အစိုးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို သိပါရေစရွင့္။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ပို႔ကုန္ပိုင္းမွာ တစ္ဖက္က ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရွိေနေပမယ့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာ စိန္ေခၚ မႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္လုပ္အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေဈးကြက္လိုအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၂

တာ့ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ရွစ္ခုမွာရွိတဲ့ Pilot Sites ရွစ္ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ သစ္ေတာသယံဇာတစာရင္းေကာက္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ လတ္တေလာမွာ ေနရာအႏွံ႔ အျပားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံ့သယံဇာတတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကို တရားမဝင္ခုတ္လွဲ ခိုးယူမႈမရွိေစေရး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တားဆီးကာကြယ္လ်က္ရွိပါတယ္။ တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးမႈအေနနဲ႔ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ကၽြန္း၊ သစ္မာနဲ႔ အျခားသစ္တန္ ၄၄၄၀၇ တန္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာလည္း သစ္ေတာဌာနတစ္ခုတည္းကမဟုတ္ဘဲတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဆက္စပ္တဲ့ ဌာနေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ အခုလိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၂

ရင္းႏွီးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္း
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (SME )ကို ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၄၅၆ ဦး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Two Step Loan ေခ်းေငြျဖင့္လုပ္ငန္းရွင္ ၁၈၉ ဦးတို႔အား ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရ ေခ်းေငြကာလမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အထူးေခ်းေငြ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Two Step Loan

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန)

ေ႐ႊေရာင္တိုင္းျပည္ ‘Golden Land’ဟု တင္စားေခၚေဝၚ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာ၊ ေတာင္ သဘာ၀ အလွမ်ားႏွင့္အတူ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ဘုရား၊ ပုထိုးေစတီမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံျခား သား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာခ်င္စရာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လၽွင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား မျဖစ္မေန သြားေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေ႐ႊေရာင္ တဝင္းဝင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ရရွိရမည့္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အလုပ္သမားတစ္ဦးတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ခက္ခဲၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း၊ ေအဂ်င္စီ စသည္ျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ဥပေဒအသီးသီးတို႔ရွိမွသာလွ်င္ ၎အလုပ္သမား၏ လူမႈစီးပြားဘဝအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရး ရာကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရာတြင္ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။
အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဟူ၍ ဦးစီးဌာန ေလးခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ေရး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန သံုးခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
လုပ္ခဝင္ေငြ
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္သားအင္အားကို စနစ္တက်ႏွင့္ အက်ဳိးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ေရး၊ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္သူမ်ားကို သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လုပ္ခဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေရး၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ ျမက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚထြန္းလာေစေရး၊ ေခတ္မီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဖန္တီးေပးေရး စသည့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ခိုင္မာတိက်ေသာ လူဦးေရ
အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာဥပေဒမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္ လူမႈဖူလုံေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအလုပ္သမား ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာအလုပ္ သမား မ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ အဓိကေဆာင္ ရြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံ၍ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏လုံၿခံဳေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေစမည့္ ခိုင္မာတိက်ေသာ လူဦးေရစာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ အၫႊန္းကိန္း မ်ားရရွိေရး စသည့္မူဝါဒမ်ား ကိုလည္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အလုပ္သမားေရးရာ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို တိုးတက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုံအေလာက္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ကြၽမ္းက်င္မႈလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား တစ္ေနရာတည္း၌ ေတြ႕ဆုံအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
အလုပ္အကိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈစံမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း
ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းစစ္ေဆးေရး ဌာနမ်ားတည္ေထာင္ၿပီး ေလ့က်င့္ေရးနည္းျပမ်ားႏွင့္ စစ္ ေဆးေရးမွဴးမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပး ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက၊ ဖက္စပ္၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္ဌာနႏွင့္ လုပ္သားဦးေရစာရင္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာန မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဦးေရ စာရင္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ အခေၾကးေငြႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားက ကြင္းဆင္းေကာက္ယူျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ
ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို သတ္မွတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ မ်ားရရွိေရးႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တို႔အတြက္ အၫႊန္းကိန္း မ်ားပါဝင္ေသာ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာေစာင္ထုတ္ေဝႏိုင္ေရးကို လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာတိုးျမႇင့္ေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒပါအတိုင္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အက်ဳံးဝင္သည့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၌ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
လုပ္သားအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ခစားလုပ္ငန္း မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသိအျမင္တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား၌လည္း အလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္ရာ ပညာေပးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူဦးေရတိုးႏႈန္း၊ ဂ်ီဒီပီတိုးႏႈန္းမ်ားေပၚမူတည္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာနမ်ား၏ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။
နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲ
အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းကာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ နည္းဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲ၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ အစည္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ Mobile Medical Unit မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိသည္။ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေၾကာင့္ လုပ္ခဝင္ေငြရပ္စဲခံရ သည့္အခါ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕က ေငြလက္ငင္း အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒသစ္အရ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းအတည္တက်ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား သာမက၊ လုပ္ငန္းအတည္တက်မရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားပါ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားကိုပါ အက်ဳံးဝင္ေစႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လူမႈဖူလုံ ေရးေဆး႐ုံႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုခန္႔ထားႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးကုသေရးကိရိယာမ်ား တိုးတက္တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရးတို႔ကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ
ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဝင္/ထြက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ရန္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ဝင္/ ထြက္မႈမ်ား၊ နိုင္ငံျခားသား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားသားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ (Visa on Arrival)၊ e-Visa ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းတို႔ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပည္ျပန္ ဝင္ခြင့္ဗီဇာ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အေရး ယူျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေစ့ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပန္လည္ ခံယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပဏာမမွတ္ပုံတင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကိုလည္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္ေရး
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတိုးပြားေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ မ်ား ရွာေဖြေပးျခင္းတို႔ကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ အကိုင္မ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း အလုပ္သမားလုံေလာက္စြာ ခန္႔အပ္ထားရွိရန္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္ သမားရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ားတြင္ Labour Exchange Management System ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၁၈၃၄၂၂ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ျပည္ပရွိေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအား ကာကြယ္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ ေစ်းကြက္သတင္းရယူျခင္း၊ အလုပ္သမားလက္ခံသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမား ေစလႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ MoU လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း ၅၉၈၁ ဦးေစလႊတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။
အေထာက္အထားမဲ့
မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ၃၇၉၁ ဦးအား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ အလုပ္သမား ၂၇၈၉ ဦးေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒသစ္အရ အလုပ္သင္အလုပ္သမား အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရး ႏွင့္ အလုပ္သင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နည္းပညာသင္တန္းသား ေစလႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းထားဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၁၆၁၂၉၅ ဦးအထိရွိလာခဲ့သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုံၿခံဳစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပ့ံ ကူညီေရးဗဟုိဌာန(MRC)႐ုံး စုစုေပါင္း ၁၂ ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွစ္႐ုံးထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။