Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန)

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာလၽွင္ အျမန္ဆုံး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူလိုၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း မ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာသက္သာေသာ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားကို ပိုမိုအားကိုး ၾကသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈႏွင့္အတူ ၎တို႔၏ ေႏြးေထြးမႈ၊ ၾကင္နာမႈ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈတို႔ကို ေဝဒနာ ရွင္တိုင္း လိုလားေတာင့္တၾကသည္။
ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းရန္ခက္

အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ္ လည္း က်န္းမာေရး က႑လိုအပ္ ခ်က္မ်ားက ရွိေနဆဲ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ား တြင္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ပိုမိုသုံးစြဲလာ ေသာ္လည္း ေငြရွိတိုင္း ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္း ၍မရႏိုင္သည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္လိုအပ္ ခ်က္မွာလည္း ႀကီးမားေန ဆဲပင္။ အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသ ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင ရန္ ဆရာဝန္သစ္လြင္ ၁၇၀၇ ဦး၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ ၂၈၁ ဦး၊ သူနာျပဳဆရာမ ၁၅၅၁ ဦး၊ သားဖြားဆရာမ ၁၉၅၉ ဦး၊ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္ နီယာ ၁၀၉ ဦး၊ က်န္းမာေရးမႉး ၃၀၀၊ က်န္း မာေရးႀကီးၾကပ္(၂) ၃၀၀၀၊ အမႈထမ္း (ကၽြမ္း က်င္၊ စာေရး၊ လုပ္သား) ၂၂၈၁ ဦး စုစုေပါင္း အရာထမ္း ၁၉၈၈ ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း ၁၁၁၈၈ ဦးကို အသစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္တြင္ ေဆး႐ုံေပါင္း ၁၁၂၃ ႐ုံ၊ ေက်းလက္က်န္း မာေရးဌာန ၁၇၇၈ ခု၊ ေက်း လက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၉၂၄၃ ခုရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေငြက်ပ္ ၈၈၁ ဘီလီယံသုံးစြဲ၍ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း ၉၇၅၉၀ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လက္ ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ျပည္သူအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Global Fund, 3MDG, GAVI အစရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းကာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လိုတိုးပိုေလၽွာ႔
“က်န္းမာေရးမွာက လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ တစ္ခါတည္းၿပီးဆုံးသြားျခင္းမရွိပါဘူး။ လုပ္ ၿပီးတာနဲ႔ ဒါကိုသုံးသပ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေန ရပါတယ္။ လုပ္ေနရင္းလည္း ျပဳျပင္သင့္တာ ေတြကို လိုတိုးပိုေလၽွာ႔သေဘာမ်ိဳး လုပ္ရပါ တယ္။ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးသလို အလြန္လည္း လက္ဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းေတြက ဒါကို ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး အား ထည့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းေတြက ဘယ္ေတာ့မွမၿပီးဆုံးတဲ့ လုပ္ငန္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ပင္မလုပ္ငန္း ေတြရွိပါတယ္။
“ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ပီျပင္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြ ကို ေနာက္ခံထားၿပီး သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာက ခ်က္ခ်င္းမရႏိုင္ပါဘူး။ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း က တျခားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သေဘာသဘာ၀ ကြာျခားပါတယ္။ စက္႐ုံတစ္႐ုံက ခ်က္ခ်င္း တည္ေထာင္လို႔ရပါတယ္။ သယံဇာတကုန္ၾကမ္း ရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးလို႔ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခု တစ္ႏွစ္နီးပါးအခ်ိန္အတြင္း မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံေတြ၊ စနစ္ေတြႏွင့္ လမ္းၫႊန္ ခ်က္ေတြကို မီးရထားသံလမ္းေပၚကို တင္ေန ပါတယ္။ အားလုံးဟာ သံလမ္းေပၚေရာက္ သြားရင္ မပင္မပန္းဘဲ လိုရာပန္းတိုင္ကို ေရာက္သြားဖို႔ အလားအလာ အလြန္ေကာင္းပါ တယ္”ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။
ပီျပင္ထိေရာက္
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဆာင္႐ြက္မႈက႑ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ပီျပင္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း (National Health Plan 2017-2021) ေရးဆြဲထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းေဝးေရး၊ အမ်ိဳးသား တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ ေရးကို ဦးတည္သည့္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၀) သုံးခုကို ေရးဆြဲထား
ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ Global Fund ကလည္း အဆိုပါ ေရာဂါမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉၇ သန္း ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ “ျခင္မွတစ္ ဆင့္ကူး စက္တတ္တဲ့ ဆင္ေျခ ေထာက္ေရာဂါကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ကင္းေဝးဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၁ ခုက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၉၃ ၿမိဳ႕နယ္ မွာ လူဦးေရ ၃၃ သန္းခန္႔ကို ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါကာကြယ္တဲ့ သန္ခ်ေဆးေပါင္း တိုက္ ေကၽြးခဲ့ပါတယ္။ ကုသဖို႔ခက္ခဲၿပီး လူနာရဲ႕ အသက္ကို အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ ေဆးတစ္မ်ိဳး ထက္ပိုေသာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ လူနာ ေတြအားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံကုသႏိုင္ဖို႔ အခု ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးမွာ လုပ္ငန္းေတြတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။
“ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ လူနာေတြရဲ႕ တစ္သက္တာ ေအအာရ္တီ Anti- Retroviral Therapy-ART) ေဆးကုသ ျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ လူနာစုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ အထိ တိုးၿပီးကုသေပးႏိုင္ခဲ့သလို မိခင္မွ ကေလးသို႔ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ ေရာဂါကူးစက္မႈကာကြယ္ျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာ ၇၉၀၀၀၀ အထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ လူနာေတြကို ေဆးကုသေပးတဲ့ ေအအာရ္တီ ေဆး ကုသဌာနကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း အခု ၆၀ တိုးၿပီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခု စုစုေပါင္း ေအအာရ္တီ ေဆးကုသဌာန ၃၀၀ အထိရွိပါ တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
ျပည္သူမ်ား တီဘီေရာဂါရွာေဖြရာ၌ သိပၸံ
နည္းက် တိက်စြာေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဇီဝလုံၿခဳံမႈအဆင့္(၃) (Biosafety III Laboratory) ဓာတ္ခြဲခန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔ တြင္ တည္ေဆာက္ထားရွိေၾကာင္း၊ ေရွးဦး ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား (ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ က်န္းမာေရးပညာေပး ျခင္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်း႐ြာမ်ားအထိ ပိုမိုအထူးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖြင့္လွစ္ထား ရွိၿပီးေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၁၇၇၈ ခု ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန ၁၂၄၅ ခုတြင္ Community Health Clinic မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
အခ်က္အလက္စစ္တမ္းေကာက္ယူ
အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာနီးပါး ကာလအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စစ္တမ္း (Myanmar Demographic and Health Survey) ေကာက္ယူျခင္းကို USAID အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ မၾကာမီ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးမဟာ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္က ျပင္ဆင္ေဆာင္ ႐ြက္သြားရန္လည္း ရွိေနသည္။ အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တိက်စြာေရး ဆြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုပီျပင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။
ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး (Pneumococcal Vaccine) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစ၍ စတင္ထိုးႏွံႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆး ၁၀ မ်ိဳးထိုးႏွံ ေပးျခင္း အစီအစဥ္အျပင္ ေဆး႐ုံ ၉၈ ႐ုံ၌ စတင္ထိုးႏွံေပးႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းအတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၃ သန္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ဦးေရ သုည ဒသမ ၉၆ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ကေလး ငယ္တစ္ဦးလၽွင္ ခန္႔မွန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
ေက်းလက္မ်ားတြင္လည္း အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုေပးႏိုင္ရန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၈၇ ခုႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၄၂၈ ခုကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သလို တစ္ႏိုင္ငံလုံး
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း က်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနေၾကာင္း၊ GAVI HSS ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ႏြမ္းပါးအမ်ိဳးသမီး လူနာ ႏွင့္ အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၃၅၈၁၂ ဦးကို ခရီးစရိတ္၊ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ေဆးဖိုး ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၆၆၁ ဒသမ ၂၇၂ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း ၄၈၀၀ ျဖင့္ ခက္ခဲေဒ သမ်ားသို႔ ၉၅၆၉ ႀကိမ္သြားေရာက္ၿပီး ကြင္းဆင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၃၆၀၀ ၊ ေမြးၿပီးမိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး မ်ားအပါအဝင္ အေထြေထြလူနာေပါင္း ၂၁၉၀၀ အတြက္ GAVI မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၉၀ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
က်န္းမာေရးအသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရးဌာန
“ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွာ ကပ္ေရာဂါ အသြင္နဲ႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဝက္သက္၊ ဆုံဆို႔နာ နဲ႔ ဝမ္းေလၽွာဝမ္း ပ်က္ေရာဂါအပါအဝင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (ဥပမာ-လဟယ္၊ နန္းယြန္း ျဖစ္စဥ္မ်ား)လိုေပါ့။ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုပီျပင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္လည္း ကမၻာ့လူဦးေရရန္ပုံေငြ (UNFPA) အေထာက္အပံ့နဲ႔ ေဆးေတြ စနစ္ တက်ျဖန္႔ေဝၿပီး လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာရရွိေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေထာက္အကူျပဳ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးသတင္းစနစ္ (Reproductive Health Management Information System – RHMIS) ကို အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ စုစုေပါင္း ၇၂ ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္သူလူထုအတြင္း မွာလည္း က်န္းမာ ေရးဗဟုသုတ ပိုမိုျမင့္မားလာေစဖို႔ က်န္းမာ ေရး အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရးဌာန (Health
Literacy Promotion Unit) ကို အားျဖည့္ ခဲ့ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စုစုေပါင္း
ေဆး႐ုံ ၁၂၃ ႐ုံတြင္ ဧည့္ႀကိဳဌာန (reception Services မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပး၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပး လ်က္ရွိျခင္း၊ ေဆး႐ုံမ်ား၌ အရည္အေသြးျပည့္ ကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ SOP ႏွင့္ Guideline မ်ား Update လုပ္ျခင္း၊ အသစ္ ထုတ္ျခင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းမွ ေဆးပညာ၊ ခြဲစိတ္ ကုပညာ၊ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ပညာ၊ ကေလး က်န္းမာပညာ ကုသမႈလမ္းၫႊန္မွီျငမ္းစာအုပ္ မ်ား ထုတ္ေဝျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္ မႈကို ပိုမိုပီျပင္ေစရန္ႏွင့္ ကုသ ေရးပိုင္း ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေဆး႐ုံအၫႊန္းကိန္း (Hospital Performance Indicators) မ်ားကို တိက် ပီျပင္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ေဆး႐ုံ မ်ား၌ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ေစရန္အတြက္ Hospital Infection Control Guidelines မ်ားကို သတ္မွတ္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေနာက္ဆုံးေပၚကင္ဆာ ေရာဂါရွာေဖြသည့္ PET CT Scan ကို ဝယ္ ယူ၍ လူနာမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈ ၂၇ ခုႏွင့္ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ အစားထိုးမႈ ကိုးခု၊ အသည္း အစားထိုးခြဲစိတ္မႈ သုံးခုတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ား ေဆးကုသရာ၌ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လူနာမ်ားအေပၚ၌ ထားရွိေစရန္အတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၌ ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္တို႔ကို ေဆးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္မွစ၍ ေနာက္ဆုံးႏွစ္အထိ သင္ၾကား ေပးျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္သူနာျပဳဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားလာေရးအတြက္ သူနာျပဳ ႏွင့္ သားဖြားေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ား အရည္အေသြးျမင့္လာေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ ၁၀၂ ခုႏွင့္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကို အထူးကု ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္ မႈေပးႏိုင္ရန္ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းသို႔ ဆရာဝန္ ၁၅၆၅ ဦး တက္ေရာက္ေစျခင္း စသည့္လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ တိုင္းရင္းေဆးဝန္ေဆာင္မႈ
တိုင္းရင္းေဆးက႑တြင္လည္း ျပည္သူ မ်ား အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ တိုင္းရင္းေဆး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံမ်ား တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေပး သင္တန္းေပါင္း မ်ားစြာ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ ၃၅၀၀ ခန္႔ကို အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ ကိုးခု ျဖင့္ ကုထုံးကုနည္းမ်ား၊ SOP မ်ားထြက္ရန္ သင္တန္းေပးေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းရင္း ေဆးပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ ၃၀ တို႔ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
”တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္႐ုံးနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရင္းေဆးကုဌာနေတြက တိုင္းရင္း ေဆးဆရာေတြ နယ္ေျမကြင္းဆင္း၍ စုစုေပါင္း လူနာသုံးသိန္းေက်ာ္ကို ကုသေပးႏိုင္ခဲ့သလို တိုင္းရင္းေဆးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းေတြကိုလည္းေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။
အားကစားပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့
တစ္ႏွစ္တာနီးပါးကာလအတြင္း အား ကစားက႑တြင္လည္း အားကစားေျမစိုက္ ကိရိယာ (outdoor fi tness equipment) မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၉၁ ၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ ၁၅ ခုႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေက်ာင္း ၅၀ သို႔ ျဖန္႔ေဝတပ္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ Township Sports Development Program (TSDP) အစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း ၁၅၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အားကစားနည္းမ်ိဳးစုံပါဝင္သည့္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း၊ ျပည္ပ ရွစ္ႏိုင္ငံသို႔ အားကစားနည္း ၁၂ မ်ိဳး သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေ႐ႊ ၁၃ ခု၊ ေငြ ၁၂ ခု၊ ေၾကး ၂၄ ခု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ သည့္ အားကစားနည္းငါးမ်ိဳးမွ ေ႐ႊ ႏွစ္ခု၊ ေငြ ေျခာက္ခု၊ ေၾကး ရွစ္ခု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားအား အားကစားပစၥည္း ၂၄ မ်ိဳးအား ေထာက္ပံ့ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ပိုမိုရွိေစရန္ 2016 Asian Men’s Club Volleyball Championship, 20th Asian Petanque Championship 2016, Leopalace 21 Myanmar Open 2017, Futsal စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဈးကြက္နမူနာ
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးက႑တြင္ လည္း အစားအေသာက္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္း ေစေရး၊ အရည္အ ေသြးျပည့္မီေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ လိုင္စင္ေထာက္ခံခ်က္၊ ေသာက္ေရ သန္႔လုပ္ငန္း၊ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းေထာက္ခံခ်က္ မ်ား၊ ေဈးကြက္နမူနာမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ ႐ြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
“ျပည္သူေတြအတြက္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ဗဟုသုတတိုးပြားေစေရး၊ ပညာေပးမဂၢဇင္း ( The Voice of Myanmar FDA) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ ၿပီး သုံးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိပါတယ္။ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ကင္းေစေရးနဲ႔ အရည္ အေသြးျပည့္မီေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တင္သြင္းတဲ့ေဆးဝါး ၂၇၀၀ ကိုစိစစ္ၿပီး ေဆးဝါး ၂၁၀၀ ရဲ႕ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
“ေဈးကြက္ထဲကေဆးဝါး ၃၀၀ ကို စိစစ္ ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ေဆးဆိုင္နဲ႔ လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၇၅ ခုကို တရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ တရား မဝင္ေဆးဝါးနဲ႔ သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးေတြ ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွာ ေငြက်ပ္ ၈၂၇၁ သိန္းေက်ာ္၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးမွာ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ အႏၲရာယ္ႀကီး မားတဲ့ ေဆးနဲ႔ေဆးပစၥည္းေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ အစားအေသာက္၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အသိပညာေပး ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး တားျမစ္ ဓာတုပစၥည္းပါဝင္တဲ့ အလွကုန္ပစၥည္း ၃၇ မ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ပီျပင္ထိေရာက္မႈရွိရန္မွာ ျပည္သူ မ်ား၏ က်န္းမာေရးအသိပညာ အတိုင္းအတာ မည္မၽွရွိသည္၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ အျခားႏွီးႏႊယ္ဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မည္မၽွရွိသည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ အလုပ္အေပၚ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး မႈ မည္မၽွရွိသည္၊ ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္၊ သူနာျပဳ က်င့္ဝတ္၊ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈ မည္မၽွရွိသည္ဆို သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေန ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။
အေလအလြင့္အနည္းဆုံး မိမိတာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ကာလ အတြင္း စီမံခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီး စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈကို အထူးႀကီးၾကပ္ၿပီး အက်ိဳးရွိစြာ အေလအလြင့္အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာ
ေရးႏွင့္ အားကစားလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းၿခဳံသည့္ ျပည္သူ႕က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ရန္ ေမၽွာ္လင့္မိပါေၾကာင္း

No comments:

Post a Comment