Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

စားဝတ္ေနေရးအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကရရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑သည္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေခတ္မီ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္။
''ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာကပ္လွ်င္ကပ္ခ်င္း လုတက္ၾကေသာ ခရီးသည္တို႔သည္ ဆင္းသြားေသာ ခရီးသည္ မ်ား စြန္႔ပစ္သြားသည့္ အမႈိက္ထဲ၊ ဖုန္ထဲတြင္တိုးေဝွ႔၍ ခင္းက်င္းထိုင္ၾကရသည္။ သေဘၤာေပၚ၌ အမႈိက္
တေသာေသာ၊ ဖုန္တေသာေသာ ရွိသည့္အတြက္ စိတ္မသန္႔ျခင္း၊ မ်က္စိ႐ႈပ္ျခင္းမရွိၾက။ ညစ္ ပတ္ျခင္း တြင္ အေရထူကာ အစြမ္းကုန္ က်င့္သားရေနၾကသည္''ဟူ၍ ျပည္ေတာ္သာေခတ္ ဧရာဝတီ မီးသေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ခရီးသြားရာ၌ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ရပုံမ်ားကို ဝတၴဳတို တစ္ပုဒ္တြင္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးက ေရးဖြဲ႕ခဲ့ဖူးသည္။
အားထား
လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အားထားရသည့္ ပို႔ေဆာင္ ေရး က႑တစ္ခုျဖစ္ရန္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လ်က္ရွိသည္။
လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္၊ ေရရွည္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္ေရးတို႔ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ယခင္ က သီးျခားစီဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကို ေပါင္းစည္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဌာန၊ အဖြဲ႕ အစည္း ၁၈ ခုျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ADB ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း
''လူမႈစီးပြားတိုးတက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ADB ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး လက္ရွိ နိမ့္က်ေနတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ စတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မူဝါဒ ကို ေမလအတြင္းမွာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ထိေရာက္ ၿပီး စရိတ္က်ဥ္းေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ထူေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)က ေရးဆြဲထားသည့္ အမ်ဳိးသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပင္မစီမံကိန္း (National Transport Master Plan 2016-2040) ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ရထားက႑မ်ား အလိုက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲ ထားသည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေဘာင္ထဲမွ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္ၿပီး ျမန္ျမန္ႏွင့္ ေရရွည္အက်ဳိးရွိႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္သုံးစြဲရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။
လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ပ်ံသန္း
ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စံၫႊန္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလယာဥ္အက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ေရး၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာပ်ံသန္းႏိုင္ေရး၊ စြမ္းအားျပည့္ပ်ံသန္းႏိုင္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းစာခ်ဳပ္ ၄၈ ခု ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ေလးႏိုင္ငံေဒသတြင္း မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ-ဘူတန္ ေလေၾကာင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ-နယ္သာလန္ ေလေၾကာင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ တို႔ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာ- အင္ဒိုနီးရွား စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။
ယခု လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း ၃၂ လိုင္း၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္း ၁ဝ လိုင္း ပ်ံသန္း လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ Hong Kong Express Airlines ၊ Thai Lion Air ၊ Emirates Airline ႏွင့္ Air KBZ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း ေလးလိုင္းကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့သည္။
စင္းလုံးငွားခရီးစဥ္
ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအသြင္ေျပာင္းလဲ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ စင္းလုံးငွား ခရီးစဥ္မ်ားေျပးဆြဲျခင္း၊ ေျမျပင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္ ဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ျပည္တြင္းေလဆိပ္ ၂၈ ခုသို႔ ပုံမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္- စင္ကာပူ-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ဘန္ေကာက္-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို စက္တင္ဘာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဂယာခရီးစဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-ေဟာင္ေကာင္ ခရီးစဥ္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာတြင္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းမိုင္ခရီးစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာတြင္ လည္းေကာင္း စတင္ပ်ံသန္းခဲ့သည္။
''ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာေရးႏွစ္က ခရီးသည္ ငါးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာရွိခဲ့ေပမယ့္ အခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ့ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ခရီးသည္ ရွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကိုလည္း Online စနစ္နဲ႔ တစ္ကမၻာလုံးက ဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားလို႔ ႏွစ္ကုန္ရင္ေတာ့ ခရီးသည္ ႏွစ္ဆတိုးတက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။
ATR ေလယာဥ္မ်ား အႀကီးစားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ႏိုင္ငံျခားအင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္ နီယာမ်ားပူးေပါင္း၍ ATR ေလယာဥ္တစ္စင္း ကို ပထမအႀကိမ္ အႀကီးစားျပင္ဆင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
အသိအမွတ္ျပဳ
လာမည့္ ေမလတြင္ ဥေရာပေလေၾကာင္း ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ လာေရာက္စစ္ေဆးထုတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေလယာဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ ေတာ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြသုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ၿပီး အျခားေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ေလယာဥ္ မ်ားကိုပါ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား တိုးတက္ရွာေဖြႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရေၾကာင္းမွ သယ္ယူျခင္းသည္ စရိတ္စက အသက္သာဆုံး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ႏိုင္သည့္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ Nav-igable River ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္း၊ သံလြင္၊ ကုလားတန္ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေတာျပဳန္းျခင္း၊ ေတာင္ျပဳန္းျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ သတၱဳတူးျခင္း၊ ေရႊတူးျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ျမစ္ႀကီးမ်ား တိမ္ေကာလာၿပီး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ ကမ္းပါးၿပဳိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္း လဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
''မိုးအခါ ေရႀကီးၿပီး ေႏြအခါ ေသာင္ထြန္း မႈေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈ (Waterway Channel Management နဲ႔ River Training) ေတြ မလုပ္ခဲ့လို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းၿပဳိမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ကမ္းၿပဳိကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လက္ရွိ မွာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဓိကေရာဂါကိုမကုႏိုင္ဘဲ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္လာတဲ့အနာေတြကို ေျဖရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရဲ႕ ရန္ပုံေငြနဲ႔ ကမ္းၿပဳိကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၁၃၃ ခု ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈရွိေစေရး၊ လုံၿခံဳမႈရွိေစေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေရးတို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရ ေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
''ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြနဲ႔ လုပ္ငန္း ခုနစ္ခု၊ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြနဲ႔ လုပ္ငန္း ၁၃ ခုကိုလည္း စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ တယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ မႏၲေလး-ေညာင္ဦးအပိုင္း ျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကမ္းၿပဳိကာကြယ္ မႈမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္သက္သာ စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဗာတီဗာျမက္ ငါးေသာင္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ဳိး လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္လွ်င္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲ
ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္သို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။
''ေနာင္မွာ ခ်င္းတြင္းေရေၾကာင္း ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဧရာဝတီေရေၾကာင္း ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္း၊ ရခိုင္ေရေၾကာင္း ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဧရာဝတီကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း စသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းေတြကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑ တိုးတက္လာရန္ အမ်ဳိးသားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္း (Na-tional Transport Master Plan) တြင္ ေရးဆြဲထားသည့္အတိုင္း ကုန္ေသတၱာမ်ား တင္/ခ်ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္း ေျခာက္ခုကို ဧရာဝတီျမစ္ေပၚတြင္ ေလးခု၊ ဗန္းေမာ္၊ မႏၲေလး၊ ပခုကၠဴ၊ မေကြးႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေပၚတြင္ ႏွစ္ခု၊ မုံရြာႏွင့္ ကေလးဝတို႔တြင္လည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြ
''ပထမဦးစားေပးဆိပ္ကမ္းကို မႏၲေလးမွာ အရင္ဆုံး တည္ေဆာက္ဖို႔ေနရာေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Container သေဘၤာေျပးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္-ဆီမီးခုံအၾကား စမ္းသပ္ေျပးဆြဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး အၾကား ကုန္ ေသတၱာ ကုန္စည္ေတြကို ေရေၾကာင္းနဲ႔ စရိတ္စက သက္သာစြာပို႔ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ မႏၲေလး ဆိပ္ကမ္းကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထား ၿပီးစီးေရး အလ်င္အျမန္ေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံရဲ႕ ေခ်းေငြရရွိေရးကို စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။
ေရေၾကာင္းကုန္စည္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ဆိပ္ခံ တံတားႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ရန္၊ အာဆီယံျပတင္း တစ္ေပါက္စနစ္ (National Single Window) ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ Port-EDI စီမံကိန္းကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္ရထားကိစၥ
''ရထားက႑ကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ကမ္းနားလမ္းမွာ ေျပးဆြဲတဲ့ လွ်ပ္စစ္ရထားကို အျမန္ဆုံးရပ္ပစ္ လိုက္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ၁ဝ ေယာက္ေလာက္ပဲစီးၿပီး ေျပးဆြဲေနတာ အ႐ႈံးေပၚေနတယ္။ ျပည္သူလူထု အတြက္ လည္း မလိုအပ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ တင္ျပထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းနီးပါးနဲ႔ က်ပ္သန္း ၂ဝဝ ေလာက္ကို အက်ဳိးရွိတဲ့ အျခားေနရာကို လႊဲေျပာင္းသုံးဖို႔ စီစဥ္ပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ ငန္းကို ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေလွာ္ကားအၾကား သံလမ္း ေျခာက္ေခ်ာင္း ဂေဟဆက္ျခင္း ၁၇ မိုင္၊ တံတား အစင္း ၂ဝ တြင္ ေပါင္မ်ားအသစ္လဲလွယ္ျခင္း၊ ဘူတာေျခာက္ခုတြင္ စႀကႍအျမင့္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ရာ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ခုနစ္တြင္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခု ၂၅ ကီလိုမီတာမွ ကီလိုမီတာ ၆ဝ သို႔ တိုးျမႇင့္ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားၾကာခ်ိန္ကို ၂ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ မွ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ သို႔ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ဒါ့အျပင္ အင္းစိန္ဘူတာ၊ ေရကူးဘူတာေတြမွာ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ရထားလမ္းဆက္စပ္ ႏိုင္တဲ့ Interchange Sta-tion ေတြ၊ ကားပါကင္ေတြ၊ Public Area ေတြကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ႀကီးကို ေတာင္-ေျမာက္ျဖတ္မယ့္ UMRT (၁) ၊ အေရွ႕-အေနာက္ျဖတ္မယ့္ UMRT (၂) ေတြကို ေဖာက္လုပ္ဖို႔ JICA ရဲ႕ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း (YUTRA)မွာ အႀကံျပဳတင္ျပထား ပါတယ္။ အဲဒီ Mass Rapid Transit System (Rail) ႏွစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ JICA ေရာ KOICA ကိုပါ ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္''ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။


No comments:

Post a Comment