Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

အားထားႏိုင္
ျမန္မာ့မီးရထားကို ျပည္သူအမ်ားအား ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ADB မွ

ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
'' High Speed Railway လိုမ်ဳိးကို ဒီငါးႏွစ္မွာ မစဥ္းစားႏိုင္ေသးပါဘူး။ High Speed Railway ဆိုတာ တစ္နာရီ ကီလို မီတာ ၂၅ဝ အထက္ ေျပးဆြဲမွ ျမန္ႏႈန္းျမင့္လို႔ ေခၚတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ဝဝ ေအာက္မွာ ရွိေသးတဲ့ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ High Speed Rail- way ကို မေဖာက္သင့္ေသးဘူးလို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္-ျပည္ဆိုတဲ့ အဓိကရထားလမ္း ေလးခုကိုပဲ ျပဳျပင္မွာပါ။ ရထား မူလေစ်းကြက္ႀကီးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ဟာ ဒီလမ္းေလးလမ္းမွာပဲရွိပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။
ခရီးသည္မ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာသြားလာႏိုင္ရန္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ လိုရာအရပ္ကို သြားလာႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္း တြင္ ရထားမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းၿပီး အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာ အစုန္/ အဆန္ သြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ ေပ ၈၆ဝ ရွိ ျမစ္ငယ္ေဒြးလမ္းရထားတံတားကိုလည္း အၿပီး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
သုေတသနျပဳလုပ္
မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားအတြက္ အဓိကၾကန္႔ၾကာမႈအျဖစ္ဆုံး၊ အေကြ႕အေကာက္ႏွင့္ ေလွ်ာေစာက္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ဂ်ဳိးေထာင္၊ နမ့္ခမ္း၊ ဘုံေခ်ာင္း၊ မဲဇာဘူတာ ေလးခုကို လမ္းအူေၾကာင္းေျပာင္းရန္ ကိုရီးယား အင္ဂ်င္ နီယာမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း သုေတသန Survey ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။
''ဥမင္လမ္းအသစ္နဲ႔ တံတားအသစ္ တစ္ခုအပါအဝင္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ရမွာပါ။ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ EDCF Loan အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ နဲ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ ညႇိႏႈိင္းေနပါတယ္။ က်န္တဲ့လမ္းပိုင္း ေတြကို လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္အတြင္းက တျဖည္းျဖည္း ျပင္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု တစ္နာရီ ၁၆ ကီလိုမီတာကေန ၄၅ ကီလို မီတာကို တိုးျမင့္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးၾကာခ်ိန္ကို လည္း ႏွစ္နာရီခြဲေက်ာ္ေက်ာ္ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလးနည္းတူ ေခတ္မီတြဲသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ထုတ္ ေပးျခင္း၊ အငွားယာဥ္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေစရန္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ႏွစ္စဥ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ စုစုေပါင္းေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ၁ဝဝ၃၅၈၈ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၅၁၂၂၇ဝ၁ စီး စုစုေပါင္းယာဥ္စီးေရ ၆၁၂၆၂၈၉ စီး အထိ မွတ္ပုံတင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ျပည္သူမ်ား၏ အသက္
ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစရန္ ''အမ်ဳိးသားယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီ''ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံး ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၂၇/၂ဝ၁၆)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္ (၂ဝ၁၄-၂ဝ၂ဝ) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္။
''ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသူေတြကို အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ဆိုင္ကယ္စီး ဦးထုပ္ေတြ ဝတ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္ ရန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္း သူနဲ႔ လိုက္ပါစီးနင္း သူေတြ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ စဥ္နဲ႔ စီးနင္းလိုက္ပါစဥ္ ထိုင္ခုံခါးပတ္ဝတ္ဆင္ရန္၊ အရက္ေသစာေသာက္စား၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းေတြမရွိေစရန္၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူေတြ လက္ကိုင္ဖုန္း အသုံးမျပဳရန္ စတဲ့အစီအမံ ေလးရပ္ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အရင္ကာလနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ရင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ေသးေပမယ့္ တိုးတက္လာတဲ့ ယာဥ္စီးေရနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္း လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ယာဥ္စီးေရတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ မ်ား ကို ေျဖရွင္းရန္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အလြယ္တကူ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ မွတ္ပုံတင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ [Radio Frequency Identification (RFID) System»] တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို PPP အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳပညာရွင္ ငွားရမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အမ်ဳိးသားဆိုက္ဘာလုံၿခံဳေရး
ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဆိုက္ဘာ လုံၿခံဳေရး အစီ အစဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းႏွင့္ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေနသလို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၊ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ကိုလည္း ေကာ္ပိုရိတ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။
''ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြသာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္၊ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ရွိေနမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ မူဝါဒနဲ႔ ဥပေဒအတိုင္း ႀကီးၾကပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္
ဆက္သြယ္ေရးက႑အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္း Intelsat Global Sale and Marketing Ltd ႏွင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာၿဂိဳဟ္တုစနစ္စီမံကိန္း Myanmar Sat 1 ကို တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသို႔ သက္သာေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ငွားရမ္းသြားရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ၄၄ သန္းေက်ာ္၊ သိပ္သည္းဆသည္ လူဦးေရ ၏ ၈၆ ဒသမ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ တယ္လီ ဖုန္း ၅၄ သန္းေက်ာ္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး သိပ္သည္းဆသည္ ၁ဝ၄ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးတက္လာခဲ့သည္။
အင္တာနက္သုံးစြဲမႈအေနျဖင့္လည္း ယခင္ ႏွစ္က လူဦးေရ ၃၆ သန္းေက်ာ္ သိပ္သည္းဆ ၇ဝ ဒသမ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ဇန္နဝါရီ လကုန္အထိ ၄၆ သန္းေက်ာ္ သိပ္သည္းဆ ၈၈ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ သည္။
Mobile ကြန္ရက္မ်ား တစ္ႏိုင္လုံးလႊမ္းၿခံဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ Mobile Tower တိုင္ စုစုေပါင္း ၁၆၉၆၅ တိုင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိသည့္အနက္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ၁၄၈၇၂ တိုင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ Fiber Cable ဆက္သြယ္မႈအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ၃၅၃၆၂ ဒသမ ၂၇ ကီလိုမီတာ တည္ေဆာက္ထား ရွိၿပီး ၁ဝ၇၃ဝ ဒသမ ဝ၂ ကီလိုမီတာ ထပ္မံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။
စာတိုက္လုပ္ငန္း
စာတိုက္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသလို ျပည္တြင္း ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္ပုံတင္စနစ္ ျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ခြင့္ျပဳလုပ္ကိုင္ေစလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ရက္မ်ားအတြက္ စာပို႔ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ ပို႔စ္ကတ္မ်ားကိုလည္း အထူးထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ေငြပို႔လႊာ လုပ္ငန္း၊ Online Shopping နဲ႔ Mobile Money ေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒက႑အေနျဖင့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ျပင္းအားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈလမ္းေၾကာင္း မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေထာက္လွမ္းၿပီး သတိေပးခ်က္မ်ား အခါမလပ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ မိုးေလဝသ ေရဒါသံုးလုံးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ပထမေရဒါကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကင္းရြာႏွင့္ ဒုတိယေရဒါကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး၌ တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို သံုးနာရီလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ေန႔ ရွစ္ႀကိမ္ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းလ်က္ရွိ သည္။ မႏၲေလးေရဒါကိုလည္း ယခုႏွစ္ ေမ လတြင္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
အလိုအေလ်ာက္
''ေရဒါ သံုးလုံးနဲ႔အတူ အလိုအေလ်ာက္ မိုးေလဝသတိုင္းတာေရးကိရိယာ ၃ဝ ကို လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအားလုံးမွာ တစ္ၿပဳိင္တည္း တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ စခန္း၊ ေျမငလ်င္စခန္း စုစုေပါင္း ၁၈၈ ခု ရွိရာမွ ယခုႏွစ္အတြင္း မိုးေလဝသစခန္း (ေျမာက္ဦး)နဲ႔ ဇလေဗဒစခန္း (ျမဝတီ) တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ဇလေဗဒတိုင္း တာေရးစခန္း ခုနစ္ခုကိုလည္း ခန္႔မွန္းေရး ထုတ္ျပန္တဲ့စခန္းေတြအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေညာင္ေရႊမိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒစခန္းအသစ္ကို အခု မတ္လကုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ႏွင့္ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ ပို႔ေဆာင္ ေရးက႑ကို အသုံးျပဳသူမ်ားက စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရ စြက္ဖက္မႈ ကင္းသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။
ဆက္သြယ္ေရးက႑ကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔အျပား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နာဂေတာင္တန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စေသာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ား အထိ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖန္႔ၾကက္
တစ္ေခတ္တစ္ခါက နိမ့္က်ခဲ့ေသာ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳေနရသည့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးက႑သည္ ယခုအခါ ေခတ္စနစ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေခတ္မီတိုးတက္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ လူခ်မ္းသာ တို႔သာ သုံးစြဲႏိုင္ ခဲ့ေသာ မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ားသည္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးျဖန္႔ၾကက္ကာ လူတိုင္း နီးပါး သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီ။
ထိုသို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာျခင္းသည္ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ပင္ျဖစ္ရာ မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ကမၻာ့အလယ္၌ ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအသြင္ ႐ုပ္လုံးၾကြလာေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း...။ ။


No comments:

Post a Comment