Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၂

ကြၽမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA)က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မ်ား တြင္ အလုပ္အကိုင္ ၁၁ မ်ဳိးအတြက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား ၇၂၇ ဦးအား အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈ (Level-1) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၃

တုိးခ်ဲ႕ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့
ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုသူမ်ား အြန္လုိင္းမွ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ ေပါက္သုံးခုျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္အား ေတြ႕ဆုံေမး ျမန္းခဲ့ ပါသည္။
ေမး။ ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေျပာျပေပးေစလို ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။ ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုဆုံးခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ သဲကႏၲာရျဖစ္ထြန္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဇီ၀ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန က အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူ ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္မွစၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိေရးကို ေရွး႐ႈကာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အေလးထားလ်က္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၁

စားဝတ္ေနေရးအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကရရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑သည္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေခတ္မီ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္။
''ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာကပ္လွ်င္ကပ္ခ်င္း လုတက္ၾကေသာ ခရီးသည္တို႔သည္ ဆင္းသြားေသာ ခရီးသည္ မ်ား စြန္႔ပစ္သြားသည့္ အမႈိက္ထဲ၊ ဖုန္ထဲတြင္တိုးေဝွ႔၍ ခင္းက်င္းထိုင္ၾကရသည္။ သေဘၤာေပၚ၌ အမႈိက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

အားထားႏိုင္
ျမန္မာ့မီးရထားကို ျပည္သူအမ်ားအား ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ADB မွ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေခတ္မီဆန္းသစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ ေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ား၊ ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးနည္းလမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ်း ကြက္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ အညီ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အမယ္စုံလင္ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ရခိုင္ျပည္နယ္)အပိုင္း-၂

ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားဂရန္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ႏွစ္တို/ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားဂရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္မႈ/စီးပြားေျမငွား ဂရန္(Lease) ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရး ေလၽွာက္ထားလာမႈအေပၚ ေျမငွားဂရန္(ေျမငွားစာခ်ဳပ္) စုစုေပါင္း ၅၈၅ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ေျမသိမ္း၊ ေျမလႊဲခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ရာ ေျမသိမ္း တစ္မႈ၊ ေျမလႊဲ ၁၁ မႈ စုစုေပါင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ ( ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး )အပိုင္း-၁

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ လမ္း၊ မီး၊ ေရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေကာင္းမြန္စြာ အဓိကအဆင္ေျပေစႏိုင္ေရး ေမၽွာ္မွန္းထားရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထိ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စည္းကမ္းက်နၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ သာယာလွပဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္လွပေသာျမင္ကြင္းမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈကို ေျဖေလၽွာ႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ YBS ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေျပာင္းအလဲ ေကာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အေရးပါ လြန္းလွသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ
ယခင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (မထသ) မွ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မႈ (Yangon Bus Service - YBS) သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ စနစ္အေျပာင္းအလဲသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ''ရန္ကုန္မွာ ဘတ္စ္ကားယာဥ္လိုင္းေတြကို မထသအျဖစ္ ေျပးဆြဲလာခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈတစ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲဟာ စနစ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ YBS ယာဥ္လိုင္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈေၾကာင့္ စနစ္တစ္ရပ္လုံးဟာ သုံးရက္တာ ကာလေလာက္အတြင္းမွာပဲ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ
''အသားက်မႈတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုစတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔၊ ကားေတြကို GPS စနစ္နဲ႔ Operator Team ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဘတ္စ္ကား ပိုက္ဆံေပးတဲ့စနစ္ကို ေငြေပးကတ္နဲ႔ ေပးႏိုင္ ဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေလာက္ကို ဝယ္ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြထဲကလည္း ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၇ဝ ေလာက္ သုံးစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြက မွတ္တိုင္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရပ္တယ္၊ လမ္းမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္၊ ဂိတ္စဂိတ္ဆုံးေျပးဆြဲ မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို Traffic Control Center ကေန ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကားေတြရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုလည္း ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကယ့္မီးပြိဳင့္စနစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
YBS ယာဥ္လိုင္း စတင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခံစားရရွိ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ YBS ယာဥ္လိုင္း ေပါင္း ၈ဝ နီးပါး၊ ယာဥ္စီးေရ ၄ဝဝဝ ခန္႔တို႔ ျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူ ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။
ေခတ္မီ မီးပြိဳင့္မ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ အတန္းမီ ဘတ္စ္ကားစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေခတ္မီမီးပြိဳင့္ စနစ္တပ္ဆင္ရန္ ၁၅၄ ပြိဳင့္ကို သတ္မွတ္ထား ၿပီး ၎ကင္မရာမွ ၿမိဳ႕တြင္းဝင္ လာေသာကား၊ ထြက္သြားေသာကားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းေၾကာအသီးသီးတြင္ သြားလာေနမႈ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳစုေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္း ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာအႏၲရာယ္ မ်ားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ် ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့သည္။
အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္းစနစ္
စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာမေကာင္း ျခင္း၊ ေရေျမာင္းပိတ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္လည္း အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္း စနစ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္သိမ္းျခင္းကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁၅ဝ ေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ လမ္းၾကား ၁၈ဝ ေက်ာ္တို႔၌ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လမ္းမေပၚမွာ ေဈးေရာင္းေနတဲ့သူေတြကို စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဈးသည္ေတြကို စမတ္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရ၊ မီး၊ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အိမ္သာကစၿပီး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္''ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
ဘဝအေမာမ်ားေျပေစ
ျပည္သူလူထု တစ္ေန႔တာ ဘဝအေမာမ်ား ေျပေစၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ညေဈးတန္းတြင္ နားေနႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္သည့္ ညေဈးတန္းႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘဏ္လမ္းမ်ား၌ ညေဈးတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕ျပ၏အလွ အျဖစ္ ဆန္းသစ္ေစခဲ့သည္ဆိုလၽွင္ မမွားေပ။
မိသားစုမ်ား စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ အနားယူႏိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ထဲအလုပ္ဆင္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္စားေသာက္ ႏိုင္ျခင္း၊ ညေဈးတန္းရွိေနေသာ္လည္း လမ္းလည္း မပိတ္၊ စည္းကမ္းက်နၿပီး ေရာင္းခ်သူ၊ စားသုံးသူ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေရာင္းဝယ္စားေသာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ညေဈးတန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ အစ ၃ လခန္႔ကို အခမဲ့ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ေဈးေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးရာ တြင္လည္း စမတ္ကတ္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ခြင့္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ညေဈးတန္း
ေဈးႏႈန္းသက္သာေသာ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ မႈရွိေသာ စနစ္တက်ရွိလွသည့္ ညေဈးတန္း အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ညေဈးတန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း ျခင္းဆိုေသာ အေျခအေနကိုလည္း ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကမ္းနားလမ္း (သခင္ျမပန္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေအာင္ရတနာလမ္းၾကား)၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ (၅၂)လမ္းစသည့္ ေနရာမ်ားကို လည္း ညေဈး တန္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြအတြက္ ညေနပိုင္း အပန္းေျဖရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ေသတၱာ တင္ယာဥ္ေတြကို ညဘက္မွာ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈကို အေထာက္ အကူျပဳမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြ တည္ရွိရာ ေနရာကေန ေရေၾကာင္းလမ္းကသာ သယ္ယူမယ္ဆိုရင္ စရိတ္စကလည္း ပိုၿပီးသက္သာႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးမိုင္အားျဖင့္လည္း ပိုၿပီးတိုသြားႏိုင္ပါတယ္။ အစပိုင္းအေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္မွာေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
အာရွႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပၚလြင္ေစသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကြီဇုန္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ညီအစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ (Sister City) စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး လွပေသာေမာ္ကြန္းသစ္အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သည္လိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းက ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အားကစားေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဂုဏ္ယူစရာ
ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ ''မဂၤလာပါ'' ပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ဂုဏ္ယူ စရာပင္ျဖစ္သည္။
''မဂၤလာပါ'' ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ျပယုဂ္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
ပြဲေတာ္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ကာလ အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ျပသပြဲမ်ား၊ ဆက္ကပ္ျပပြဲမ်ား၊ Street Art ေရးဆြဲ ဖန္တီးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဝါး၊ ႀကိမ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္လမ္းေလၽွာက္ျပသမႈမ်ား ပါဝင္လ်က္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ ေပ်ာ္္႐ႊင္ေစခဲ့သည့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အစိုးရသစ္ကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း အစဥ္အၿမဲ စိမ္းလန္း စိုျပည္ လွပေနေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖစိတ္လက္႐ႊင္သာစြာ က်န္းမာေရးလိုက္စား အားကစားေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
အားကစားကြင္း ကိုးကြင္း အသစ္တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ပန္းၿခံ ႏွစ္ၿခံအား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ မ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေပး အခမ္းအနားမ်ား၊ အပန္းေျဖပြဲမ်ား၊ စာေပပြဲေတာ္မ်ား စသည္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္မည့္ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
ယခုလို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ တစ္ရပ္ကြက္လၽွင္အားကစားကြင္းတစ္ကြင္း တည္ေဆာက္ ေပး ႏိုင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္ အားကစားကြင္းအသစ္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ ေပးေနသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္း
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ယခင္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ ေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အထူးေဒသ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ရာမွ ယခုအခါ နယ္စပ္ေဒသတစ္ခုလုံး အၾကားအလပ္မရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ိုင္႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားျဖင့္ အရာရွိ/ဝန္ထမ္း အင္အားမ်ားကိုပါ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ) အပိုင္း-၁

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သိရွိႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္ အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ေမး ။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေျခအေနနဲ႔ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္